`

Reünie Cours ‘68

Op zaterdag 5 oktober 2013 hield Cours ’68 haar tweede reünie in Oisterwijk.

Deze keer waren er 24 deelnemers tegen 15 bij de vorige reünie in 2008.

“Cours ’68” was een vast begrip en men bedoelde daarmee een groep priesterstudenten, die in het jaar 1962 hun studie begonnen op het Groot Seminarie in Haaren, Noord-Brabant, en die in 1968 na het voltooien van hun studie tot priester zouden worden gewijd.

Uiteindelijk zijn 6 van de 46 mensen van Cours ’68 tot priester gewijd, te weten: Toon van Beers, Jan Bekkers, Jan Hurkmans, Jan Plasmans, Jan van Ras en Bart Verreijt.

Van de 46 mensen van Cours ’68 zijn er al 13 overleden, te weten:

Toon van Beers, Ad van Bergen, Marius van Boxmeer, Ton van den Heuvel, Huub van Korven, Pius Kruse, Jan van der Lee, Jan Plasmans, Herman van Straalen, Jan Valks, Ad van de Ven, Jan Willem Verhoeven, Hans Willems.

Voor de historie vermeld ik hier de namen van de deelnemers aan de reünie in 2008 en aan die in 2013.

2008

Jan Bekkers, Tonny van de Burgt, Gerard Daamen, Frans Dijkers, Ger van Hoek, Cees van Hulten, Jan Hurkmans, Frans Huijbers, Joop Jans, Theo Maas, Jan van Ras, Theo Spanjers, Bart Verreijt, Jos Verstijnen en Jan van Zoest

2013

Jan Bekkers, Harry de Bruijn, Tonny van de Burgt, Gerard Daamen, Frans Dijkers, Cor Hammen, Ger van Hoek, Jan Hol, Cees van Hulten, Jan Hurkmans, Frans Huijbers, Joop Jans , Piet van Kempen, Harrie Kemps, Janus Linmans, Theo Maas, Eddy Oude Vrielink,  Jan van Ras, Theo Spanjers, Frans Slits, Pieter Thoonsen, Bart Verreijt, Jos Verstijnen en Jan van Zoest

De locatie was net als in 2008 Boshuys Hermitage in Oisterwijk. Het eten en drinken waren van goede kwaliteit, het weer hielp mee, zodat we de meeste tijd buiten op het terras konden zijn en de organisatie van deze reünie was weer voortreffelijk. Alle hulde voor Gerard Daamen, die graag en met verve hartverwarmende woorden sprak.

Hieronder volgen enkele reacties van mensen die aan deze dag hebben deelgenomen.

Janus Linmans vindt de foto’s van Frans Dijkers  “..een kostbare herinnering aan een toch wel heel bijzondere dag – althans zo heb ik het ervaren. Buitenstaanders, mijn vrouw bij- voorbeeld, zien – om het maar oneerbiedig te zeggen – een aantal oude mannen voorbij komen, maar zelf zien wij natuurlijk onder de gegroefde gezichten de eeuwige jongelingen voor wie het leven nog moet beginnen”.

Bart Verreijt schrijft: “Beste Frans, Jouw foto's zijn een mooie aanvulling op onze geslaagde reünie. Het lukt niet om met iedereen eens lekker door te praten, de foto's houden vast wie er allemaal waren en ze roepen het verleden tot leven”.

“Frans Slits schrijft:

Beste Gerard, Beste Jaargenoten, 

…dank voor het organiseren van de laatste reünie, die wij toch wel geslaagd mogen noemen……Ik dank ook nogmaals Frans Dijkers voor zijn mooie reportage-foto's, die prachtig laten zien, wat de tand des tijds en onze levenservaringen met ons hebben gedaan”. Met groot respect heb ik geluisterd naar sommigen van jullie, die prachtig werk hebben verricht en nog verrichten in het buitenland. Ook heb ik met groot respect geluisterd naar het levensverhaal van Ger, die op indrukwekkende wijze zijn struggle for life heeft verwoord. De bitterheid over zijn ziekte was intens voelbaar, maar groots de manier van omgaan met zijn beperkingen.

Ik zal deze dag blijven herinneren als een prachtige ontmoeting van mensen, die ooit hebben geprobeerd het priesterschap te realiseren….”,

 De volgende reünie van Cours ’68 is gepland voor oktober 2016.

Wellicht dat we elkaar al eerder ontmoeten bij de reünie “Beekvliet 200 jaar” op 3 oktober 2015.

Ik lees in het decembernummer 2013 van het  blad Tempora nostra van  de reünisten-vereniging Beekvliet een (samenvatting van een) interview met onze Coursgenoot Harrie Kemps, die in Brabants Dagblad van 14 september 2013 vertelt: “We moeten elkaar netjes het graf in helpen”.

Hij bedoelt daarmee dat wij als grote groep babyboomers elkaar moeten helpen en zelf oplossingen moeten proberen te vinden en dat we niet alle vragen om zorg, die zich vooral voordoen in de laatste jaren van ieders leven, kunnen afwentelen op de maatschappij.

Een erg plastische slogan, Harrie, maar zo gemakkelijk ben je nog niet van ons af: op naar de volgende reünie in 2016.

Jan van Zoest, 28 december 2013

`